Kenneth Cole Reaction

Η Kenneth Cole Reaction γεννήθηκε το 1996 από την Kenneth Cole Productions, Inc. ως πιο απλή και λιγότερο δαπανηρή γραμμή σε σχέση με την Kenneth Cole New York. Η γραμμή αποτελείται από είδη ένδυσης και αξεσουάρ για άνδρες και γυναίκες. Οι τιμές της κυμαίνονται από 35$ έως 250$.

Δείτε επίσης